Pärmen

  • Här är dokumenten som finns i pärmen i varje hus. Låt era gäster läsa dessa innan de kommer till Jasmin. Uppdaterat 2018-10-24.
  • Underlaget till informationstavlan finns i dokument 180315 Jasmin-informations-tavla.pdf